Veel deelnemers aan belevingsonderzoek rond vliegveld Eindhoven

ProfielfotoLindsey Koolen 02-07-2024

In het najaar van 2023 hebben bijna 31.000 mensen die wonen in gemeenten rond vliegveld Eindhoven van de GGD’s Brabant-Zuidoost en Hart voor Brabant een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek ‘Beleving van de leefomgeving 2023’.

Zij konden deelnemen aan het onderzoek door een online of schriftelijke vragenlijst in te vullen. Bijna 11.000 mensen namen deel, een mooie respons van 36%. Een flink aandeel van de vragenlijsten is digitaal ingevuld (61% van het totaal). Momenteel wordt gewerkt aan de analyses, trends, tabellen en het eindrapport dat in het najaar van 2024 gepubliceerd zal worden.

Het doel van het Belevingsonderzoek 2023 is:

  • Het volgen van de ontwikkeling in de beleving van hinder door vliegverkeer en andere bronnen, in het kader van de ontwikkeling van de luchthaven en ingezette hinderbeperkende maatregelen.
  • Het vergelijken van de hinderbeleving in 2023 met eerdere belevingsonderzoeken in 2012, 2014, 2018.
  • Het in beeld brengen van overige (niet-akoestische) mogelijkheden om geluidhinder en beleving rondom het vliegveld in Eindhoven te verbeteren.
  • Het (mogelijk maken van het) opstellen van een regio-specifieke blootstelling-respons curve voor geluidhinder en slaapverstoring bij omwonenden van Eindhoven Airport.

 

Onderzoeksgebied
Het onderzoek wordt net als in 2012, 2014 en 2018 uitgevoerd in de gemeenten Oirschot, Best, Son en Breugel, Nuenen, Waalre, Veldhoven, Eersel en in delen van Meierijstad, delen van Eindhoven en een wijk van Bergeijk.

Nieuw in 2023 is de uitbreiding van het onderzoeksgebied met de gemeenten Bergeijk (niet alleen wijk Riethoven), Bladel, Boxtel, Eindhoven (niet alleen de eerder meegenomen wijken), Helmond, Heeze-Leende, Meierijstad (niet alleen kern Sint-Oedenrode/Nijnsel), Reusel-De Mierden en Valkenswaard.


Figuur 1. Het onderzoeksgebied (binnen rode lijn het oude gebied)

Samenwerking
De GGD Brabant-Zuidoost werkt bij dit onderzoek samen met de GGD Hart voor Brabant. Dit omdat de gemeenten Boxtel en Meierijstad binnen de GGD- regio Hart voor Brabant vallen. Daarnaast is er in 2023 een samenwerking met I&O Research voor het drukken, hosten, verzenden van de brieven en vragenlijsten en het verzamelen van de antwoorden. In 2024 zal een deel van de resultaten gedeeld worden met het RIVM voor het opstellen van nieuwe blootstelling-respons curves voor geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer rond vliegveld Eindhoven.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen