Eindhoven Airport heeft geen natuurvergunning nodig, maar krijgt wel stikstofbovengrens

15-06-2024

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een besluit genomen over de aanvraag van Eindhoven Airport voor een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming.

Voor Eindhoven Airport geldt geen vergunningplicht omdat de aanvraag betrekking heeft op de bestaande rechten van de luchthaven. Met het oog op bescherming van de nabijgelegen Natura2000-gebieden wil het ministerie wel regie houden en voorkomen dat de stikstofuitstoot in de toekomst toeneemt. Daarom heeft het een maatwerkvoorschrift aan de luchthaven opgelegd. Hiermee wordt de uitstoot van de luchtgebonden activiteiten - zoals opgenomen in de stikstofberekeningen bij de vergunningaanvraag - als maximaal toegestane bovengrens vastgelegd. Eindhoven Airport moet de stikstofemissies voortaan jaarlijks monitoren en rapporteren aan het ministerie van LNV. Lees meer in bijgaande kamerbrief van het ministerie van LNV via deze link.

Bron: Eindhoven Airport

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen