Veel gestelde vragen

Een (niet-lokale) route waarop luchtverkeersleidingsdiensten beschikbaar zijn.

Airport Noise and Operations Monitoring System, systeem van 9 geluidmeetpalen in de omgeving van Eindhoven Airport.

 

Wijze waarop de start- en landingsbanen worden ingezet om het vliegverkeer af te handelen.

Aanduiding van de start- of landingsbaan o.b.v. de kompasrichting (1 t/m 360 graden) waarin de baan ligt, afgerond op tiental graden.

Continuous Descent Approach, geluidarme nadering waarbij vliegtuigen niet op de traditionele stapsgewijze manier dalen, maar in continue daalvlucht (ook wel: CDO - Continuous Descent Operation).

Decibel (geluidsmaat).

Laatste stuk van de nadering tot de landingsbaan.

Final Approach Fix, een punt op 10 tot 12 km recht voor de landingsbaan waar vliegtuigen de eindnadering inzetten.

Vleugelkleppen, kleppen aan de achter en voorkant van de vleugel van een vliegtuig die lift (draagvermogen) bij lage snelheid kunnen vergroten.

De richting waarin een start- of landingsbaan gebruikt wordt.

Maximum oppervlakte van de 35 Ke-contour. De luchthaven dient ervoor te zorgen dat deze contour niet overschreden wordt (Zie ook Ke).

Berekende hoeveelheid geluid die op jaarbasis door het luchtverkeer op een bepaalde plaats wordt veroorzaakt.

Lijn op een kaart die punten met eenzelfde geluidbelasting met elkaar verbindt.

Alle civiele vluchten met uitzondering van lijn- en chartervluchten. Veelal wordt hiermee de luchtvaart in kleine luchtvaartuigen bedoeld.

Daalprofiel van een vliegtuig tijdens de eindnadering.

Het met stationair vermogen laten draaien van de straalomkeerders bij de landing (dat wil zeggen, ‘niet op de motor remmen’)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verantwoordelijk voor het nationale beleid op het gebied van luchtvaart.

Inspectie Leefomgeving en Transport, handhavende instantie van de overheid op gebied van onder andere de luchtvaart.

Kosteneenheden, de wettelijk voorgeschreven dosismaat voor het geluid van groot (militair en civiel) vliegverkeer op de luchthaven in Eindhoven.

In de omgeving van een luchthaven kan geluid voor hinder zorgen. De Ke-waarde wordt gebruikt om het percentage omwonenden te schatten dat geluidhinder ondervindt. Het percentage ‘geluidgehinderden’ is daarbij gelijk aan de Ke-waarde, terwijl het percentage ‘ernstig geluidgehinderden’ gelijk is aan de Ke-waarde min 10. Van mensen die worden blootgesteld aan 40Ke zou volgens deze schatting dus circa 40% geluidgehinderd en 30% ernstig geluidgehinderd zijn.

De Ke-rekenmethodiek, is de wettelijk voorgeschreven dosismaat voor geluid en wordt in Nederland gebruikt bij alle militaire luchthavens. Er zijn verschillen tussen de aantallen gehinderden die met deze systematiek worden berekend en de aantallen die worden gevonden met andere methodes, zoals bijvoorbeeld het belevingsonderzoek van de GGD uit 2012. In Europees verband wordt momenteel gewerkt aan een regeling die zal gelden voor alle vliegvelden in de Europese Unie, zowel militair als civiel. Daarbij wordt de jaarlijkse geluidbelasting  geluidbelastingvan luchtverkeer uitgedrukt in de maat ‘Lden’, net als bij wegverkeer en spoorwegverkeer.

U kunt uw instellingen op uw computer wijzigen om ingevoerde gegevens te onthouden. U gaat hiervoor naar [*1] Instellingen/Internetopties/Inhoud/Automatisch aanvullen/Instellingen/Formulieren. U vinkt deze vervolgens aan (bij Internet Explorer). Of naar [*2] Instellingen/Geavanceerde instellingen/Wachtwoorden en formulier (bij Google Chrome) en vinkt "Automatisch aanvullen..." aan. U kunt hiermee aangeven dat u bij formulieren, zoals het meldingenformulier van Samenopdehoogte.nl, de ingevoerde informatie wilt bewaren voor een volgende keer.

Verder blijven de gegevens bewaard wanneer u na het indienen van de eerste melding met het pijltje terug gaat naar de vorige pagina's, in plaats van het formulier te sluiten. Alle velden, behalve de omschrijving, staan dan nog ingevuld. Na gewenste aanpassingen zou een tweede melding ingediend kunnen worden.

*1 instellingen
*2 browser

 

Staat een pop-up blocker 'aan'?

Sommige browsers kunnen het meldingenformulier als een pop-up 'zien.' Deze kunt u uitzetten door te gaan naar Internetopties/Privacy en bij 'pop-upblokkering inschakelen' het vinkje uit te zetten.

Heeft u wellicht een oude browser versie?

Samenopdehoogte.nl werkt het beste met een browser die HTML5 ondersteunt. Dit zijn bijvoorbeeld de laatste versies van Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, maar ook browsers op mobiele apparaten die HTML5 ondersteunen.

Zijn de nieuwste updates al uitgevoerd?

Deze updates geschieden over het algemeen automatisch, maar dienen soms handmatig te worden uitgevoerd. Door de nieuwste versie van uw browser te gebruiken verbetert u bovendien de beveiliging van uw pc.

Wellicht kunt u de browser geschiedenis wissen?

Deze kunt u wissen, door te gaan naar [*1] Instellingen /beveiliging/Browsegeschiedenis verwijderen (bij Internet Explorer). Of naar [*2] Geschiedenis en recente tabbladen/Geschiedenis en klikt op het balkje: "Browsegegevens wissen (bij Google Chrome).

*1 instellingen
*2 browser
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.