Bijeenkomst Regionaal Meetnet Lucht & Geluid: ‘Meten én dan? Samen doen!’

Begin

13-10-2022 om 13:00

Einde

13-10-2022 om 17:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op donderdagmiddag 13 oktober vindt de interactieve co-creatie bijeenkomst ‘Meten en dan? Samen doen!’ van het Regionaal Meetnet Lucht & Geluid plaats in de regio Zuidoost-Brabant. Wat kun je verwachten?

De unieke samenwerking en de meetgegevens in het Regionaal Meetnet leveren voor Zuidoost-Brabant veel informatie en mooie praktijkvoorbeelden op. Deze kennis en voorbeelden op het gebied van luchtkwaliteit delen we graag. Niet alleen ter informatie en inspiratie maar ook om met elkaar (bedrijven, burgers, studenten, bestuurders, beleidsadviseurs, deskundigen, etc.) van gedachten te wisselen over de complexiteit van te nemen maatregelen. Op deze middag staan diverse onderwerpen m.b.t. luchtkwaliteit centraal. Ook wordt stilgestaan bij geluidhinder. Een middag met een gevarieerd programma: interessante sprekers, interactieve workshops (waaronder hulpmiddelen zoals 4 x WIN) en co-creatie sessies. Als basis voor concrete vervolgstappen die we deze middag gaan bepalen. Samen gaan we doen!

WAT Bijeenkomst Regionaal Meetnet Lucht & Geluid: ‘Meten én dan? Samen doen!’

WANNEER Donderdag 13 oktober 2022, van 13.00 uur tot 17.00 uur.

WAAR Locatie (in Zuidoost-Brabant) en het programma volgt binnenkort in de uitnodiging.

VOOR WIE Gemeenten en partners, Regionaal Meetnet (zowel ambtenaren als bestuurders en raads- en Statenleden zijn van harte welkom), ondernemers & bedrijven, studenten, burgers en andere belangstellenden voor het onderwerp lucht & geluid.

Reserveer 13 oktober alvast in je agenda!

De uitnodiging met locatie, programma en mogelijkheid tot aanmelden volgt.

Vragen? Of nu al aanmelden?

Mail dan naar meetnet@odzob.nl.

Cookie-instellingen