Knegselbijeenkomst BVM2

Begin

15-04-2023 om 00:00

Einde

16-04-2023 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

●       Van 11.00 tot 13.00 uur

●       In De Leenhoef, Steenselseweg 8 A, 5511 AG Knegsel

●       De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk

 
Het centrale thema is het nieuwe Luchthavenbesluit (LHB) voor Eindhoven Airport (EA). Daarin zal de ontwikkelingscontour van EA voor de komende 10 jaar worden vastgelegd.  

In dit nieuwe LHB moeten de aanbevelingen van het Advies van Geel (AVG) formeel worden vertaald. Een zeer belangrijke daarvan was dat de geluidsbelasting in 2030 met 30%  ten opzichte van 2019 moet worden verminderd. Daarnaast moet de Luchthaven meer dienstbaar worden gemaakt aan de ontwikkeling van de regio, en als vakantieluchthaven niet alleen dienen als afvoerputje van Schiphol. Ook de nieuwe ontwikkelingen na het AVG in 2019 (gezondheid, klimaat,  stikstof etc.) moeten in het nieuwe LHB hun weerslag krijgen

De betrokken ministeries springen erg “creatief” om met het AVG. Niet voor niets zijn er eind 2021 in bijna alle betrokken gemeenten raadsmoties aangenomen, met als kern “Afspraak is Afspraak”. De strekking daarvan was dat het breed gedragen AVG naar de geest moet worden uitgevoerd, zonder selectief “shoppen” in van Geel, of andere slimmigheden in welk opzicht dan ook.

Wij volgen het LHB proces daarom nauwgezet en met veel zorg. Deze zorg zullen wij nader aan U toelichten.  Het programma ziet er als volgt uit:

1.      Introductie en programma (Egbert van der Pas)                                        11.00-11.05

2.      Inleidingen (Wim Scheffers)                                                                         11.05-11.45

a.      Kernbegrippen rondom het LHB, vooral voor nieuwe raads- en statenleden, en een opfrisser voor alle anderen.   

b.      Planning LHB, wanneer is het MER gereed, en wanneer wordt het LHB vastgesteld? Is er nog beïnvloeding mogelijk, wanneer en door wie?

c.       Notitie Reikwijdte en Detailniveau, wat is dat en wat staat erin?               

3.      Koffiepauze                                                                                                   11.45-12.00

4.      Zorgen Omwonenden (Klaas Kopinga)                                                       12.00-12.40

a.      De wijze waarop de betrokken ministeries het AvG  interpreteren en willen gaan vertalen in het LHB is zorgwekkend. Waarom?

5.      Vragen vanuit en Discussie met de zaal                                                      12.40-13.00

BVM2 nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst!


Namens BVM2

Wim Scheffers, voorzitter
Bernard Gerard, secretaris

Cookie-instellingen