Knegselbijeenkomst BVM2

Begin

18-11-2023 om 11:00

Einde

18-11-2023 om 11:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Wat houden de militaire activiteiten op Luchthaven Eindhoven nu precies in? En hoe zullen die zich in de toekomst waarschijnlijk gaan ontwikkelen? Zal dat meer of minder hinder gaan geven voor de omgeving?

Van 11.00 tot 13.00 uur
In De Leenhoef, Steenselseweg 8 A, 5511 AG Knegsel

De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk

Het is inmiddels de 17e keer dat het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) een informatie- en discussiebijeenkomst organiseert in Knegsel. Deze bijeenkomst zal volledig in het teken staan van de militaire activiteiten op de luchtmachtbasis.

Wat doen die militairen daar nu precies? We horen veel over internationale samenwerking in NAVO verband, wat houdt die samenwerking concreet in? Voor mensen die in de omgeving wonen, is het ook vooral van belang hoe die activiteiten zich in de komende jaren gaan ontwikkelen. Komen er meer of minder vliegbewegingen ? Komen er andere en modernere toestellen? Kunnen er niet wat minder oefenvluchten worden uitgevoerd? Zijn die eigenlijk wel veilig, als ze laag over woonbebouwing scheren? Doen de militairen wel genoeg om de overlast (die er altijd zal zijn) zo klein mogelijk te houden?

Een van de kerntaken van het militaire bedrijf is het misleiden van de vijand om die niet wijzer te maken dan die al is. En dat geldt zeker nu, gezien de situatie in Oekraïne. Wij begrijpen dan ook best dat de luchtmacht niet op alle vragen gedetailleerde antwoorden kan en wil geven.

Juist daarom waarderen wij het zeer dat de commandant van de vliegbasis, Kolonel Jorrit de Gruijter, zich bereid heeft verklaart om vragen vanuit de omgeving zo goed mogelijk te beantwoorden. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, zal hij op 18 november zelf het woord voeren, op specifieke onderwerpen ondersteund door medewerkers.

Knegselbijeenkomsten zijn bedoeld voor de volksvertegenwoordigers en de bestuurders in de regio, betrokken ambtelijke medewerkers, en voor de achterban (en mogelijke nieuwe geïnteresseerden) van BVM2 zelf.

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst uit en vragen u deze dag en tijd in uw agenda te noteren! Een meer gedetailleerde uitnodiging met programma ontvangt u begin november.

Namens BVM2

Wim Scheffers, voorzitter
Bernard Gerard, secretaris

Cookie-instellingen