Proefcasus Eindhoven Airport

Peter Rademaker 28-09-2020

Lees alles over de Proefcasus Eindhoven Airport op de speciale website.

Hoe kun je uitwerking geven aan de transitie naar een slimmere, duurzamere en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling? Deze vraag staat centraal in het advies dat verkenner Pieter van Geel op 25 april 2019 overhandigde aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Vanuit Proefcasus Eindhoven Airport gaan we als regio in overleg met de omgeving; omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden. Dit doen op innovatieve wijze via participatie. Het is onze missie om tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. Met aandacht voor de afweging van de verschillende belangen.

Daarom betrekken we bewoners en maatschappelijke organisaties bij de proefcasus: welke ontwikkelrichting zien we graag voor Eindhoven Airport? Hoe houden we de economische groei en de leefbaarheid van de omgeving in balans?

Meer over de Proefcasus Eindhoven Airport? Klik op de link hieronder.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen