Proefcasus en Participatie

28-09-2020

'Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’: unaniem steun voor Advies Proefcasus Eindhoven Airport. Trots, waardering en tevredenheid voor advies Van Geel vanuit de regio.

Proefcasus en Participatie

Eindhoven, 12 juli 2019

'Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’: unaniem steun voor Advies Proefcasus Eindhoven Airport. Trots, waardering en tevredenheid voor advies Van Geel vanuit de regio.

Eindhoven Airport, de gemeente Eindhoven, de randgemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben vandaag hun gezamenlijke reactie op het advies Proefcasus Eindhoven Airport gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie. Deze partijen, vertegenwoordigd in de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019,’ spreken unaniem hun steun uit voor het advies van onafhankelijk verkenner Van Geel over de ontwikkelrichting van de Eindhovense luchthaven tot 2030.  

Eindhoven Airport, de gemeente Eindhoven, de randgemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben grote waardering en respect voor oud-staatsecretaris Pieter van Geel en voor het proces dat is gevoerd. De regio hecht er sterk aan ook in het vervolgtraject een actieve rol te blijven spelen. Ze wil de positieve energie die met de Proefcasus is losgemaakt vasthouden om de trots in de regio voor de luchthaven te verstevigen en verder uit te bouwen.

De leden van de Stuurgroep ondersteunen unaniem de door Van Geel voorgestelde sturingsmethodiek op geluidnormen in plaats van vliegtuigbewegingen en de gestelde ambitie van 30% geluidreductie in 2030. Zij willen als regio middels een transparant proces in gezamenlijkheid met de minister en staatssecretaris komen tot snelle concretisering van het advies en tot een ontwikkelpad voor de periode 2022-2030. Voor de korte termijn (de jaren 2020 en 2021) is er eensgezindheid dat een ‘pas op de plaats’ gewenst is.

Volgens de partijen biedt het breed gedragen advies kansen om Eindhoven Airport een kwaliteitsimpuls te geven die de binding van de luchthaven met de directe omgeving en de regio versterkt. Er is breed vertrouwen dat de voorgestelde permanente overlegstructuur voor een blijvende betrokkenheid en groeiend vertrouwen kan zorgen bij omwonenden en alle betrokken partijen. Om dit kracht bij te zetten, wordt op korte termijn een kwartiermaker gezocht die deze permanente overlegstructuur op gaat zetten. De partijen voelen het als hun verantwoordelijkheid om samen met alle andere belanghebbenden werk te maken van de verbinding van Eindhoven Airport met de regio om de trots voor onze luchthaven te verstevigen en uit te bouwen. 

Bijlage:

  • Gezamenlijke reactie Stuurgroep op advies Proefcasus Eindhoven Airport

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen