Kwartiermaker Nieuwe Permanente Overleg- en participatiestructuur benoemd

21-09-2020

Om omwonenden en andere belanghebbenden doorlopend te betrekken bij besluitvorming over het gebruik en de ontwikkeling van Eindhoven Airport, wordt de komende maanden een nieuwe overlegstructuur ontwikkeld.

De ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’stelt, in lijn met het advies van Van Geel, een kwartiermaker aan om de nieuwe overlegstructuur in overleg met de omgeving en andere betrokkenen uit te werken. De Stuurgroep Eindhoven Airport is dan ook blij in bureau Studio Clara (voorheen Happy Together) een kwartiermaker gevonden te hebben die met dezelfde openheid en transparantie van de Proefcasus de nieuwe overlegstructuur gaat vormgeven.

Studio Clara is een creatief strategisch communicatieadviesbureau, werkzaam in zowel publiek als privaat domein. Zij hebben ruime ervaring in het slaan van bruggen tussen beleid en omgeving, door mensen en hun verwachtingen centraal te stellen. Van de Kwartiermaker wordt gevraagd in een creatief proces met alle relevante stakeholders een opzet van de permanente structuur uit te werken en voorbereidingen te treffen voor het opzetten van de structuur en voor de invulling van de functie van de onafhankelijke voorzitter en secretariaat. De Kwartiermaker is de spreekwoordelijke spin in het web, waarbij ze zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor iedereen: van burger tot bestuurder, van bedrijfsleven en milieuorganisatie tot student. Op basis van deze uitwerking wordt de Stuurgroep in het voorjaar van 2020 geadviseerd over de nieuwe overlegstructuur. Momenteel werkt Studio Clara in opdracht van de Stuurgroep ook aan een plan van eisen en wensen voor de vernieuwde website samenopdehoogte.nl.

“Robert Claassen en Peter Rademaker zijn beiden creatief-strategisch adviseur van Studio Clara
Als duo hebben Robert en Peter ruim twintig jaar ervaring in het overheidsdomein, zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. Onze gezamenlijke rol is om, met behoud van inhoud en authenticiteit, soms complexe projecten of trajecten communicatief, inspirerend en aantrekkelijk te maken.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen