Medegebruiksvergunning Eindhoven Airport 2020-2021

21-09-2020

Op 20 december 2019 is namens de staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Eindhoven Airport een nieuwe vergunning voor burgermedegebruik afgegeven. Op basis van deze vergunning mag Eindhoven Airport gebruik maken van de vliegbasis Eindhoven.

De vergunning geldt tot en met 31 december 2021. Met de vergunning wordt invulling gegeven aan het advies dat de heer Pieter van Geel voor de korte termijn heeft uitgebracht na de Proefcasus Eindhoven Airport. Voor de korte termijn (jaren 2020 en 2021) geldt een ‘pas op de plaats’: het aantal vliegtuigbewegingen per jaar wordt begrensd op 41.500. Ook is het vanaf het winterseizoen 2020, dat start op 25 oktober 2020, zijn geplande landende vluchten na 23.00 uur niet meer toegestaan.

Voor de lange termijn (2022 – 2030) gaat voortaan gestuurd worden op afname van de geluidsbelasting als gevolg van het civiele vliegverkeer in plaats van op aantallen vliegtuigbewegingen. Dat wordt de komende periode nader uitgewerkt. 
Op 20 december 2019 is de Tweede Kamer over de nieuwe vergunning voor burgermedegebruik geïnformeerd.

De tekst van de vergunning en de Kamerbrief zijn hieronder te downloaden.

(Eindhoven, 5 februari 2020)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen