Eindhoven Airport 2020-2030 – uitvoering advies Proefcasus Eindhoven Airport

21-09-2020

Met dit bericht informeert de Stuurgroep Eindhoven Airport u over een aantal ontwikkelingen van de uitvoering van de 5 speerpunten uit het advies van de heer Pieter van Geel over de Proefcasus Eindhoven Airport.

Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO)
De Luchthaven Eindhoven krijgt een nieuwe overlegstructuur. Dit is een aanbeveling bij het speerpunt ‘vertrouwen vanuit de omgeving’. Op 23 juni 2020 hebben twee kwartiermakers advies uitgebracht over  de opzet van een nieuwe, permanente overlegstructuur rondom Eindhoven Airport en vliegbasis Eindhoven. Tijdens een bestuurlijk overleg begin juli is besloten om dit advies te volgen en het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) te gaan oprichten. Het LEO bestaat uit een breed overleg, de Brede Overlegtafel, met daarnaast twee kamers: de kamer Ontwikkeling Eindhoven Airport en de kamer COVM Eindhoven.

De minister van IenW heeft mede namens de andere partijen van het bestuurlijk overleg de heer Van Geel gevraagd om gedurende de inregelperiode van één jaar als interim-voorzitter het voortouw te  nemen bij de oprichting van het LEO. In de zomerperiode werven de overheden samen met een vertegenwoordiger van de omwonenden een secretaris voor de civiele kamer ‘Ontwikkeling Eindhoven Airport’. Deze zal nauw samenwerken met de secretaris van de militaire kamer COVM Eindhoven.

Ook voor de  andere speerpunten zijn weer stappen gezet, zie hiervoor de link naar de kamerbrief, opdrachtbrief aan de voorzitter en het advies van kwartiermakers over de nieuwe overlegstructuur.

(Eindhoven, 29 juli 2020)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen