Nieuwsbrief Regionaal meetnet

24-03-2021

Met een 'Regionaal Meetnet' wordt in de Brainportregio gestart met het meten van de luchtkwaliteit. Het Regionaal Meetnet wordt zo ingericht dat een goed beeld ontstaat van de luchtkwaliteit (en later ook geluidniveau) in heel de regio Zuidoost-Brabant.

De kennis die wordt opgedaan, kan uiteindelijk leiden tot beleid voor een gezondere samenleving. Meetkasten (circa 50) gaan ‘realtime’ stikstofdioxide en fijnstof meten. De focus ligt daarbij op het stedelijk gebied, het gebied rond de luchthaven en het buitengebied met veel veehouderij. Alle data zijn daarbij openbaar en vanaf voorjaar 2021 in te zien via onder andere het Samenmeten-portaal van het RIVM https://samenmeten.rivm.nl/. Zo kan iedereen straks zelf zien hoe het staat met de luchtkwaliteit in de eigenomgeving. Met het Regionaal Meetnet wordt voor een unieke basis voor onderzoek naar en innovatie in onze directe leefomgeving gezorgd. 

Periodiek wordt er een nieuwsbrief ontwikkelt over het ‘Regionaal Meetnet’ Deze nieuwsbrief is een gecombineerde aanpak tussen het Regionaal Meetnet en de samenwerking tussen de gemeenten en partners rond de luchthaven. De nieuwsbrief wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen