Voorzitterschap Pieter van Geel voor overlegstructuur LEO verlengd tot en met 31 december 2021

20-05-2021

De afgelopen maanden hebben Pieter van Geel en het secretariaat van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) goede en belangrijke stappen gezet voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe permanente overlegstructuur van het LEO.

Hierbij werden overheden, bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven nadrukkelijk betrokken.

Afgelopen januari is een openbare bijeenkomst georganiseerd waarbij Pieter van Geel zijn aanvullend advies presenteerde aan de omgeving (ziehttps://www.samenopdehoogte.nl/nieuws/1835246.aspx?t=Pieter-van-Geel-brengt-aanvullend-advies-uit). In februari vond de eerste vergadering van de Brede Overlegtafel (BOT) van het LEO plaats met de militaire kamer COVM en civiele kamer OEA (Ontwikkeling Eindhoven Airport). Begin juni vindt de tweede vergadering plaats.  Inmiddels zijn ook diverse participatie-werkgroepen met omwonenden en geïnteresseerden van start gegaan om de verschillende speerpunten uit de adviezen van Van Geel op te pakken.

Omdat een zorgvuldige uitvoering van alle onderwerpen tijd kost en naar verwachting niet binnen de eerder gestelde termijn van één jaar kan worden afgerond, verlengt de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen het voorzitterschap van Pieter van Geel tot en met 31 december 2021. Dit gebeurt met unanieme steun van de bij het Bestuurlijk Overleg Eindhoven Airport betrokken partijen. De brief van de minister over de verlenging van Pieter van Geel vindt u onderaan dit bericht. Mede namens de partijen van het Bestuurlijk Overleg bedanken we Pieter van Geel dat hij zich opnieuw (tot eind 2021) wil inzetten ten behoeve van het LEO.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen