Staf Depla voorgedragen als onafhankelijk voorzitter Luchthaven Eindhoven Overleg

25-10-2021

Staf Depla is door het Luchthaven Eindhoven Overleg voorgedragen als haar toekomstig onafhankelijk voorzitter.

Op 3 november 2021 komen de leden van het LEO bij elkaar om de voordracht van haar selectiecommissie te bekrachtigen. Daarna volgt de formele benoeming door de ministers van Infrastructuur & Waterstaat en Defensie.

De voorzitter van het LEO wordt benoemd voor een periode van vier jaar. De voordracht volgt op de uitgebreide selectieprocedure, die werd gestart met een brede oproep aan kandidaten om te reageren op de vacature.

Ervaring en toegankelijkheid doorslaggevend

Marc van Schuppen, wethouder van Best en voorzitter van de selectiecommissie, is verheugd met de voordracht: “in Staf hebben we een voorzitter gevonden die vanuit zijn voormalige rol als wethouder van Eindhoven en Tweede Kamerlid al goed bekend is met de onderwerpen waarover wordt gesproken in het LEO. We zijn ervan overtuigd dat hij met zijn prettige persoonlijkheid en toegankelijkheid van grote waarde gaat zijn in ons overleg”.

Grote bijdrage aan Brainportregio

Staf Depla ziet in de rol van onafhankelijk voorzitter van het LEO de mogelijkheid om een bijzondere bijdrage te leveren aan de Brainportregio: “in 2019 hebben alle betrokken organisaties het advies van Pieter van Geel onderschreven. Ik ben blij dat ik met deze voordracht de regio mag helpen bij het uitvoeren van die afspraken over de toekomst van de luchthaven. Het LEO is een mooi voorbeeld van hoe we in deze regio samenwerken, ook al liggen de belangen ver uit elkaar”.

Het Luchthaven Eindhoven Overleg

Op 1 september 2020 is het Luchthaven Eindhoven Overleg gestart, nadat Pieter van Geel in zijn advies Opnieuw Verbonden adviseerde een permanente overleg- en participatiestructuur op te zetten. Binnen het LEO komen alle organisaties die betrokken zijn bij de Luchthaven Eindhoven bij elkaar; alle lagen van de overheid, Eindhoven Airport, omwonendenvertegenwoordigers en belangenbehartigers. Samen werken ze aan de uitvoering van de adviezen van Pieter van Geel, waaronder 30% reductie van geluidshinder in 2030, verbetering van de luchtkwaliteit en een grotere meerwaarde voor de regio. Het LEO wordt ondersteund door de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen