Medegebruiksvergunning Eindhoven Airport 2022

18-12-2021

Op 17 december 2021 is aan Eindhoven Airport een medegebruiksvergunning voor 2022 afgegeven. Met deze vergunning kan Eindhoven Airport ook komend jaar gebruik maken van de militaire luchthaven Eindhoven.

Conform het advies ‘Opnieuw verbonden’ van de heer Van Geel uit 2019 wordt het maximum van 41.500 vliegtuigbewegingen per jaar in de medegebruiksvergunning voor 2022 gehandhaafd. Ook blijft het voor Eindhoven Airport niet toegestaan landingen na 23:00 uur te plannen. Het aantal toegestane vertraagde landingen na 23:00 uur wordt verder teruggebracht om de hinder voor de omgeving te verminderen. Het maximumaantal van 8 vertraagde landingen tussen 23:00 en 24:00 uur blijft hetzelfde als afgelopen jaar, maar in 2022 zijn tussen 23:30 en 24:00 uur hoogstens 2 vertraagde landingen per dag toegestaan, met een maximum van 50 per jaar. Daarnaast zal niet de volledige in het Luchthavenbesluit Eindhoven vastgestelde civiele geluidsruimte van 10,3 km2 worden vergund, maar 9,39 km2.

De ontwerpvergunning is afgelopen november aan het LEO voor advies aangeboden. Ook is een aantal informatiesessies georganiseerd om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Het advies (zie bijgevoegd) van het LEO van 2 december jl. heeft geleid tot verduidelijking en aanvulling in de toelichting bij de vergunning.

De medegebruiksvergunning is door de minister van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat op vrijdag 17 december aan de Tweede Kamer toegestuurd. De Kamerbrief is hieronder te vinden.

Bijdrage: ministeries van IenW en Defensie 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen