Donderdag 24 maart 2022 vindt het eerste fysieke Luchthaven Eindhoven Overleg plaats

21-03-2022

Een mijlpaal, de eerste fysieke bijeenkomst met de kamers COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieu) en OEA (Ontwikkeling Eindhoven Airport). Dit zal ook de eerste keer zijn met Staf Depla als voorzitter.

Tijdens de bijeenkomst met het COVM krijgen we onder andere een terugkoppeling van de werkgroep klachten & meldingen over een gehouden enquête en de mogelijke positionering van het meldingenbureau. Handhaving op geluid in de luchtvaart staat ook op de agenda. Als afsluiting zal de commandant, Kolonel de Gruijter, van de vliegbasis Eindhoven en de directeur Eindhoven Airport, Roel Hellemons, aan het woord komen.

Na een korte break start de bijeenkomst van het OEA. Hier zal Arne Kramer van de Gemeente Eindhoven een presentatie geven over de gebiedsvisie voor het ‘Eindhoven Airport District’, die onlangs is aangenomen door de gemeenteraad van Eindhoven. Ook zal de werkgroep Klimaat een voorstel doen over het verduurzamen van de sector door middel van biobrandstof.

De vergaderstukken voor beide kamers zijn vanaf nu te vinden op deze website.

Klik hier voor de vergaderstukken van de kamer OEA.
Klik hier voor de vergaderstukken van de kamer COVM.

De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van de Gemeente Veldhoven. Meiveld 1 5501 KA Veldhoven (parkeeradres: Minneveld/De Repel) 

De vergadering van de kamer COVM zal plaatsvinden tussen 13:00 en 14:00 uur.
De kamer Ontwikkeling Eindhoven Airport vergadert tussen 14:15 en 16:00 uur. 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen