Luchthaven Eindhoven Overleg besluit over voorstel duurzame brandstof en vernieuwd meldingenbureau

13-04-2022

De leden van het Luchthaven Eindhoven Overleg zijn bij elkaar gekomen voor hun eerste fysieke overleg. Tijdens de bijeenkomst stemden de leden onder andere in met een voorstel over het inzetten van de landelijke tickettaks voor duurzame brandstof en het nieuw op te zetten meldingenbureau.

Inzetten extra duurzame brandstof op Eindhoven Airport
Tijdens de bijeenkomst werd een gezamenlijk voorstel van Eindhoven Airport, omwonenden en gemeenten in de regio behandeld over het inzetten van extra duurzame brandstof op Eindhoven Airport.

In het landelijke coalitieakkoord wordt een ophoging van de tickettaks op vliegtickets aangekondigd. Het voorstel is om de in Eindhoven opgehaalde tickettaks in te zetten voor het inkopen van duurzame brandstof. In plaats van de Europees verplichte 5% bijmenging van kerosine met duurzame brandstof wil de regio bij Eindhoven Airport toe naar 50% bijmenging in 2030. Dit zou betekenen dat de CO2-uitstoot van vluchten die vertrekken vanaf Eindhoven Airport met 45-50% kan worden teruggebracht in 2030.

 

Vernieuwd meldingenbureau
Een werkgroep van onder andere omwonenden, Eindhoven Airport, de gemeenten in de regio en het ministerie van Defensie werken aan de opzet van een vernieuwd meldingenbureau. Bij dit meldingenbureau kunnen omwonenden hun klachten en meldingen indienen, maar in de toekomst moet het ook een informatiepunt en een plek voor ontmoeting tussen de luchthaven en de regio worden. Het ministerie van Defensie en Eindhoven Airport zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en ‘Samen op de hoogte’ zorgt voor onafhankelijk toezicht. Jorrit de Gruijter (Commandant Vliegbasis Eindhoven), Roel Hellemons (CEO Eindhoven Airport) en Jeroen Weekers (Directeur ‘Samen op de hoogte’) zijn aangewezen als ‘formateurs’ voor de concrete uitwerking van het vernieuwde meldingenbureau.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen