Overeenstemming over voorstel voor volgende fase Leefbaarheidsfonds luchthaven Eindhoven

27-06-2022

Op woensdag 22 juni is een voorstel behandeld in het Luchthaven Eindhoven Overleg dat gaat over de toekomst van het Leefbaarheidsfonds rondom de luchthaven Eindhoven voor de periode tot en met 2026.

Financierende partijen hebben commitment voor het voorstel uitgesproken, waarmee zij zich inspannen om hiervoor budget te vinden. Later dit jaar vindt bij betrokken pa­­­rtijen besluitvorming hierover plaats.

De bij het LEO betrokken partijen, alle lagen van de overheid, Eindhoven Airport, omwonendenvertegenwoordigers en belangenbehartigers, hebben de afgelopen tijd gewerkt aan het voorstel. Het nieuwe Leefbaarheidsfonds voorziet in de uitvoering van een aantal adviezen uit het rapport Opnieuw Verbonden, opgesteld door verkenner Pieter van Geel voor de proefcasus Eindhoven Airport. 

Het Leefbaarheidsfonds kent vier bouwstenen:
1.  Subsidiëren van projecten ter verbetering van de leefbaarheid in de regio rondom de luchthaven; 
2. Substantiële (financiële) bijdrage ter verbetering van de gezondheid; 
3. Oplossing voor drie ‘schrijnende gevallen’; het gaat om drie huishoudens waarvan de leefbaarheid door de groei van de luchthaven onherstelbaar is verslechterd en;
4. Onderzoek van woningen in de ‘isolatiecontour’ om te kijken of extra isolatie nodig is.

Huidig Leefbaarheidsfonds
In 2016 is het Leefbaarheidsfonds luchthaven Eindhoven opgericht na afspraken van Eindhoven Airport, de gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds de oprichting zijn 24 leefbaarheidsprojecten in de omgeving van de luchthaven financieel ondersteund. Kijk voor meer informatie, voor aanvragen en het aanvraagformulier op www.samenopdehoogte.nl/leefbaarheidsfonds.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen