Laatste ontwikkelingen op en rond de Luchthaven; update vanuit LEO

29-09-2022

22 september kwamen de leden van het LEO opnieuw samen om met elkaar de laatste ontwikkelingen op en rond de Luchthaven Eindhoven met elkaar door te spreken. De vergunning van Eindhoven Airport voor '23 en '24 stond daarin centraal, samen met een update over het fonds voor de omgeving wordt gevuld.

Medegebruiksvergunning 2023 & 2024

Voor het gebruik van de Luchthaven Eindhoven in 2023 en 2024 heeft Eindhoven Airport een vergunning aangevraagd. In deze vergunning zit de vraag om in deze jaren 41.500 vluchten in totaal te mogen laten landen op en opstijgen vanaf de luchthaven. Omdat er steeds meer stillere vliegtuigen landen en opstijgen wordt er minder ruimte voor vliegtuiggeluid aangevraagd. Daarmee moet de geluidhinder voor de directe omgeving minder worden.

Stand van zaken fondsvorming

In juni hebben de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, Eindhoven Airport en de gemeenten rond de Luchthaven Eindhoven afgesproken een Leefbaarheidsfonds te vullen voor de periode 2023 tot en met 2026. Uit dit fonds worden leefbaarheidsprojecten in de omgeving gefinancierd. Daarnaast worden projecten die bijdragen aan gezondheidswinst voor omwonenden van de luchthaven financieel ondersteund. Ook worden er individuele maatregelen voor de direct omwonenden van de luchthaven getroffen uit het fonds.  Tijdens de LEO-bijeenkomst op 22 september werd duidelijk dat de besluitvorming over de bijdragen aan het fonds in de afrondende fase zijn. Na afronding van die besluitvorming is het 100% zeker dat het fonds vanaf 1 januari 2023 beschikbaar is.

Het Luchthaven Eindhoven Overleg

Op 1 september 2020 is het Luchthaven Eindhoven Overleg gestart, nadat Pieter van Geel in zijn advies Opnieuw Verbonden adviseerde een permanente overleg- en participatiestructuur op te zetten. Binnen het LEO komen alle organisaties die betrokken zijn bij de Luchthaven Eindhoven bij elkaar; het Rijk (ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat), regiogemeenten, Provincie Noord-Brabant, Eindhoven Airport, omwonendenvertegenwoordigers en belangenbehartigers. Samen werken ze aan de uitvoering van de adviezen van Pieter van Geel, waaronder reductie van de geluidbelasting, verbetering van de luchtkwaliteit en een grotere meerwaarde voor de regio. Het LEO wordt ondersteund door ‘Samen op de hoogte’.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen