Informatiebijeenkomst vergunning Eindhoven Airport 2023/2024: donderdag 20 oktober 2022

12-10-2022

Tijdens de vergadering van het LEO op 22 september j.l. stond de aanvraag van Eindhoven Airport voor een nieuwe medegebruiksvergunning voor de gebruiksjaren 2023 en 2024 op de agenda.

Ook zijn de hoofdlijnen van de nieuwe ontwerpvergunning en het proces om te komen tot een medegebruiksvergunning geschetst. De advisering door het LEO maakt daar ook onderdeel vanuit.

Defensie en IenW hebben in de afgelopen periode de ontwerpvergunning voor burgermedegebruik voorbereid. Deze zal op woensdag 12 oktober aan het LEO worden verzonden. Aan het LEO zal worden gevraagd om uiterlijk op maandag 14 november een advies uit te brengen over de ontwerpvergunning.  

Ten behoeve van de advisering door het LEO wordt op donderdag 20 oktober een informatiebijeenkomst georganiseerd. De ontwerpvergunning zal worden toegelicht en er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen. De MLA, het ministerie van Defensie en het ministerie van IenW zijn daar vertegenwoordigd. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om op de vliegbasis de informatiebijeenkomst bij te wonen, dan is het ook mogelijk de bijeenkomst digitaal te volgen. Op het aanmeldformulier kun je dit aangeven zodat je voorafgaand aan de bijeenkomst de link krijgt toegezonden. 

Locatie: Basis Informatiecentrum Vliegbasis Eindhoven
Adres: Flight Forum 1550, 5657 EZ, Eindhoven (vóór de slagbomen van de hoofdpoort, het gebouw aan de linkerzijde)
Datum: Donderdag 20 oktober
Tijdstip: Inloop vanaf 15:30 uur; Informatiebijeenkomst 16:00 – 17:00 uur

 

Let op: de aanmelding is gesloten. Fysiek aansluiten bij de bijeenkomst zonder aanmelding is mogelijk op bovengenoemde locatie. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen