Staf Depla brengt advies uit over vergunning Eindhoven Airport voor 2023 en 2024

15-11-2022

Op maandag 14 november heeft LEO-voorzitter Staf Depla advies uitgebracht over de nieuwe vergunning voor Eindhoven Airport. Alle leden van het LEO hebben hiervoor hun inbreng mogen aanleveren.

Het LEO-advies is aangeboden aan de Militaire Luchtvaart Autoriteit, die de definitieve vergunning gaat afgeven.

Waarvoor is de vergunning nodig?

De Luchthaven Eindhoven is van oorsprong een militaire luchthaven. In een Luchthavenbesluit wordt, bij Koninklijk besluit, vastgelegd wat er op een luchthaven mag gebeuren. In het Luchthavenbesluit voor de luchthaven Eindhoven uit 2014 staat beschreven onder welke voorwaarden Eindhoven Airport de luchthaven zogenoemd civiel mag medegebruiken. In een vergunning staat voor één of meerdere jaren opgenomen aan welke voorwaarden Eindhoven Airport zich moet houden. Zo staat er in die vergunning opgenomen hoeveel vliegtuigen er in een jaar mogen opstijgen en landen, tussen welke tijdstippen dat mag gebeuren en hoeveel geluid die gezamenlijke vluchten mogen produceren (uitgedrukt in een geluidscontour). Zonder vergunning zou Eindhoven Airport de luchthaven niet mogen gebruiken. 

Waarom een advies?

De vergunning voor Eindhoven Airport loopt tot de jaarwisseling. Daarom heeft Eindhoven Airport gevraagd om een nieuwe vergunning aan de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA). Die vergunning was in oktober in concept klaar. Omdat de impact van de vergunning groot is op de omgeving van de Luchthaven heeft de MLA aan LEO-voorzitter Staf Depla gevraagd om te adviseren over de conceptversie van de vergunning.

Wat staat er in het LEO-advies over de vergunning?

In lijn met het advies Opnieuw Verbonden van Pieter van Geel is in de conceptversie van de nieuwe vergunning een kleinere geluidscontour opgenomen dan in 2022. Die verkleining is gebaseerd op de het percentage van nieuwere en stillere vliegtuigen dat in 2022 gebruikt is op Eindhoven Airport. Dat percentage noemen we vlootvernieuwing. Het advies is om voor de afmeting van de geluidscontour te kijken naar de te verwachten vlootvernieuwing in 2023. Als alternatief is het ook mogelijk om het maximaal aantal vliegbewegingen terug te brengen naar 40.500 bewegingen per jaar in plaats van 41.500.

De conceptversie van de vergunning gaat over 2023 en 2024. Omdat het mogelijk moet zijn om in 2024 een kleinere geluidscontour te vergunnen dan in 2023 wordt geadviseerd om eind 2023 te evalueren. Uit die evaluatie moet blijken hoeveel vlootvernieuwing er in 2024 te verwachten is. De geluidscontour voor 2024 zou vervolgens gebaseerd moeten worden op die vlootvernieuwing.

Daarnaast worden in verschillende reacties van LEO-leden goede ideeën voor onderzoeken geopperd: zoals het bekijken of op zondagochtend niet vluchten tussen 7:00 en 8:00 uur direct na 7:00 uur moeten vertrekken, maar of dit ook geleidelijk over dit uur verdeeld kan worden. Of het voorstel om te kijken of het gebruik van nieuwere en stillere vliegtuigen tussen 7:00 en 8:00 uur ’s ochtends nog meer gestimuleerd kan worden. Het advies is om de resultaten van deze onderzoeken mee te nemen in de volgende vergunning voor Eindhoven Airport.

Het volledige advies en de daarvoor gebruikte reacties van LEO-leden zijn te downloaden onderaan dit artikel.

Hoe gaat de vergunning er uiteindelijk uitzien?

Het advies is opgestuurd naar de Militaire Luchtvaart Autoriteit. Zij gaan de adviezen bekijken en beoordelen welke ze hiervan overnemen in de definitieve vergunning. Tijdens de LEO-dag op 1 december 2022 geeft de MLA hier een toelichting op. Op het moment dat de vergunning definitief is wordt deze formeel gepubliceerd in de Staatscourant. De vergunning zal op dat moment ook terug te vinden zijn op Samenopdehoogte.nl.

Hoe wordt beoordeeld of Eindhoven Airport zich aan de vergunning houdt?

De Militaire Luchtvaart Autoriteit beoordeelt of Eindhoven Airport zich houdt aan de vergunning. Hiervoor moet Eindhoven Airport aan het einde van het jaar een rapportage inleveren. Die rapportage wordt beoordeeld en vergeleken met de informatie die door de MLA wordt verzameld. Om op tijd te weten of alles nog volgens de vergunning verloopt maakt Eindhoven Airport ieder kwartaal een rapportage. Die rapportage sturen zij naar de MLA en het Luchthaven Eindhoven Overleg. Die rapportages zijn te vinden op de pagina ‘Documenten’ op Samenopdehoogte.nl.

Hoe kan ik laten weten dat ik overlast ervaar van Eindhoven Airport?

Het kan voorkomen dat Eindhoven Airport zich houdt aan de vergunning die ze krijgen voor hun gebruik van de Luchthaven Eindhoven maar dat je alsnog overlast ervaart. Op dat moment kun je een melding maken bij het Meldingenbureau van de Luchthaven Eindhoven. Een melding maken kan via de knoppen ‘Geluidhinder melden’ op Samenopdehoogte.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen