Vergunning Eindhoven Airport 2023 afgegeven

28-12-2022

Op 16 december 2022 heeft de Militaire Luchtvaart Autoriteit namens de staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Eindhoven Airport een medegebruiksvergunning voor 2023 afgegeven.

Op basis van deze vergunning mag Eindhoven Airport het aankomende jaar gebruik maken van de militaire luchthaven Eindhoven. De medegebruiksvergunning is op 23 december in de Staatscourant bekendgemaakt.

Vergunning 2023

Om tot een definitieve vergunning te komen is de ontwerp-medegebruiksvergunning eerst ter advies voorgelegd aan de deelnemers van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Bij het opstellen van de definitieve vergunning is rekening gehouden met de ontvangen adviezen. Zo wordt de vergunning voor 1 in plaats van 2 jaren afgegeven. Dit geeft de mogelijkheid om volgend jaar te bepalen wat voor 2024 het gemiddeld te verwachten percentage vlootvernieuwing zal zijn. Met dat percentage zal de geluidsruimte voor 2024 worden berekend.

Het aantal vliegtuigbewegingen blijft in 2023 begrensd op 41.500. De vergunde geluidsruimte is 9,15 km2. De geluidsruimte is berekend met het gemiddeld in 2023 te verwachten percentage vlootvernieuwing van Eindhoven Airport. Hiermee wordt, vooruitlopend op het nieuwe sturingsmodel en luchthavenbesluit, invulling gegeven aan het advies van de heer Van Geel om door middel van vlootvernieuwing de civiele geluidbelasting stapsgewijs te verminderen.

Uitwerking sturingsmodel voor civiel geluid

In het aankomende jaar zullen belangrijke stappen worden gezet om tot een gewijzigd Luchthavenbesluit te komen. De reactienota NRD wordt begin 2023 gepubliceerd. Na publicatie zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd waarbij de reactienota en het MER-traject zullen worden toegelicht. Meer informatie over deze bijeenkomst zal volgen via samenopdehoogte.nl. Het MER zal dienen als basis voor de wijziging van het Luchthavenbesluit. Samen met het vaststellen van een gewijzigd Luchthavenbesluit zal een medegebruiksvergunning worden afgegeven voor de jaren tot en met 2026.

Op het advies van het LEO over de ontwerp-medegebruiksvergunning is ook schriftelijk gereageerd door middel van een reactienota. Op 23 december jl. is de Tweede Kamer over onder andere de afgifte van de nieuwe medegebruiksvergunning aan Eindhoven Airport geïnformeerd. De vergunning, reactienota en de Kamerbrief zijn hieronder te downloaden.

Bijdrage van: Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Defensie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen