Fijnstofmetingen rondom het vliegveld

30-01-2023

In Zuidoost Brabant houden overheid en maatschappelijk middenveld zich al heel lang bezig met het meten van de luchtkwaliteit. Dat wordt aangestuurd door AIREAS (Consortium Regionaal Meetnet Zuidoost-Brabant). In dit artikel hebben we het over de luchtkwaliteit rondom Luchthaven Eindhoven.

TNO heeft de rapportage over 2021 uitgebracht. Een coronajaar met minder vliegbewegingen dan anders. Het rapport is hier te downloaden.

De opbouw van het Regionaal Meetnet
Er staan al jaren drie meetkasten in de regio: Genovevalaan (Eindhoven), Noord-Brabantlaan (Eindhoven) en Europalaan (Veldhoven).

Daar komen nu de meetkasten van het Regionaal Meetnet bij (waaronder 3 direct in de omgeving van het vliegveld). Samen zijn het 44 meetkasten. De meetpunten worden gegroepeerd in drie categorieën: het stedelijk gebied (Eindhoven en Helmond), het luchthavengebied; en de rest (het buitengebied). 

Uitgesplitst per categorie zijn de jaargemiddelden:

De ligging van de drie meetstations rond het vliegveld

  • ILM002 ligt aan de ZuidWest-kant, ongeveer 250m vanaf het einde van de startbaan (dat is ongeveer bij het hek bij de Scherpenering). Die kant op wordt het meeste gestart.
    De windroos wijst naar de startbaan (dat ziet men omdat de hoogste concentraties optreden als de wind uit het Noordoosten komt, over de startbaan).
  • ILM025 ligt naast de startbaan en pal ten zuiden van het platform (op de grens van bedrijventerrein Flight Forum-Eindhoven Airport).
    De windroos wijst naar een combinatie van de startbaan, het platform en de aan-, en afvoerwegen.
  • ILM014 ligt op de hoek van de Landsardseweg en de Spottersweg. Dit is op circa 850m vanaf het NoordOost-eind van de startbaan. Tussen het meetpunt en het vliegveld liggen bomen, die mogelijk stof afvangen.
    De windroos wijst vooral naar de A2/N2 en een beetje naar het platform.


De resultaten – jaargemiddeld
De eerste tabel geeft de jaargemiddelde stofconcentraties over 2021.

PM staat voor fijnstof (ook wel deeltjesvervuiling genoemd). De waarden voor PM1, 2.5 en 10 zijn, met zijn drieën gemiddeld, over 2021 in het luchthavengebied iets hoger dan in stedelijk gebied.

UFP (ultrafine particles) is een mengsel van extreem kleine deeltjes (kleiner dan 0,1 micrometer, ofwel een tienduizendste van een millimeter) van verschillende herkomst, samenstelling en grootte. De jaargemiddelde UFP-waarden zitten rond de 14000 deeltjes/cm3 (deze eenheid is de normale maat die hiervoor gehanteerd wordt).

Bedacht moet echter worden dat, vanwege Corona, Eindhoven Airport in 2021 op halve kracht draaide. (Het aantal vliegbewegingen in 2021 was 21.700 en in 2022 41.400). Bij vol bedrijf liggen de concentraties dus hoger.

De achtergrond voor bijvoorbeeld PM2.5 ter plekke van het vliegveld zit, als er geen vliegveld zou zijn, ergens rond de 11µg/m3(aldus het Regionaal Meetnet en de Atlas van de Leefomgeving). Als het vliegveld op halve kracht op 14µg/m3 komt, komt het vliegveld op hele kracht op ongeveer 17µg/m3 .
Ter vergelijking: het (volgens TNO) vuilste meetstation van Eindhoven zit voor PM2.5 op 16,8µg/m3 . Dat staat bij de kruising Kennedylaan-Ring.

De achtergrond voor UFP in een gebied als dat rond ILM002 wordt meestal op ca 8000 deeltjes per cm3 ingeschat. Als het vliegveld op halve kracht op 14000 komt, komt het vliegveld op hele kracht op ongeveer 20.000 deeltjes per cm3 .

De toegepaste NO2-meting had in 2021 nog technische problemen dat de uitkomsten niet in dit verhaal meegenomen zijn

De resultaten - piekwaarden
De tweede tabel gaat over pieken en uurgemiddeldes.
Het jaargemiddelde miskent de pieken in de concentratie als er een vliegtuig overkomt. De tabel moet gelezen worden als voorbeeld: dat er aan de ZuidWest-kant in 2021 7 pieken waren met meer dan 200.000 deeltjes per cm3.
Middeling per uur levert een maximum op van 90.000 deeltjes per cm3.
Bij twee keer zoveel vliegtuigen zal vooral het aantal pieken verdubbelen.

Handelingsperspectieven
Een onderzoek bevordert de kennis van een probleem, maar lost op zichzelf het probleem uiteraard niet op. Dat vraagt om politiek handelen.

Voor een uitgebreider verslag verwijzen wij je graag naar het gehele artikel op BVM2.nl

 

Bron: BVM2
Afbeeldingen: rapport TNO

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen