Hoe dit vliegveld werkt aan het terugdringen van geluid en uitstoot

01-02-2023

In Eindhoven wordt er gewerkt aan hinderbeperking voor de omgeving. In de vergunning burgermedegebruik 2023 van de luchthaven is weer een stap gezet in de vermindering van de geluidbelasting. Maar er gebeurt meer.

Welke concrete acties onderneemt Eindhoven Airport om hinder voor omwonenden te beperken en wat levert dat op?

Allereerst de vergunning van de luchthaven. Om geluid nog verder te reduceren is in de vergunning voor 2023 een kleinere geluidsruimte opgenomen dan vorig jaar. De maximaal toegestane geluidbelasting wordt al jaren achter elkaar kleiner. Dit betekent dat de luchthaven er samen met de luchtvaartmaatschappijen voor moet zorgen dat de vluchten ‘passen’ binnen de steeds kleiner wordende maximaal toegestane geluidbelasting. Dat kan bijvoorbeeld door te vliegen met stillere vliegtuigen.

Korting op havengelden

Eindhoven Airport stimuleert luchtvaartmaatschappijen om vanaf of naar Eindhoven te vliegen met stille en schone vliegtuigen die ook minder uitstoten middels het hanteren van een lager havengeldtarief. Vanaf april dit jaar betalen luchtvaartmaatschappijen die landen of starten op of vanaf Eindhoven Airport een lager tarief op de havengelden als ze dat doen met stillere vliegtuigen die ook minder CO2 uitstoten, zoals de Airbus A321 NEO en/of de Boeing 737 MAX. 

Daarnaast geldt een lager tarief als minder stikstofoxiden worden uitgestoten. Om het vliegen in de vroege ochtend en late avond te ontmoedigen, geldt ook (net zoals nu al het geval is) een lager tarief als luchtvaartmaatschappijen overdag vliegen in plaats van in de vroege ochtend of in de avonduren.

Stillere en schonere vliegtuigen

Vlootvernieuwing is een belangrijk middel voor het terugdringen van de geluidbelasting en daarmee in het beperken van hinder voor omwonenden. Luchtvaartmaatschappijen zijn daarmee bezig. Luchtvaartmaatschappijen zetten op Eindhoven Airport steeds vaker de nieuwste generatie vliegtuigen in. Op Eindhoven Airport werd in 2022 dertien procent van de vliegbewegingen uitgevoerd met deze stillere en schonere vliegtuigen. Naar verwachting stijgt dat percentage eind 2023 richting achttien procent. Doordat luchtvaartmaatschappijen hun vloot vernieuwen, worden de komende jaren steeds meer vluchten uitgevoerd met stillere en schonere vliegtuigen.

-- © Eindhoven Airport

In 2023 blijft het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport beperkt tot maximaal 41.500 per jaar. Ook in de voorgaande vier jaren was dat het maximum aantal vliegbewegingen per jaar. Daarnaast blijft het maximum aantal geplande starts op zondagochtend tussen 7.00 en 8.00 uur beperkt. Om hinder voor omwonenden in de late avonduren zoveel mogelijk te voorkomen zijn geplande landingen na 23.00 uur al vanaf 25 oktober 2020 niet meer toegestaan. Geplande starts waren na 23.00 uur al niet toegestaan.

Om geluid en uitstoot terug te dringen loopt er een proef duurzaam taxiën waarin we meer data verzamelen over het taxiën van vliegtuigen op één motor. Uitgangspunt is dat vliegtuigen zo veel mogelijk taxiën op één motor. Daarnaast zijn er slagen gemaakt in het terugdringen van uitstoot door het diesel-aangedreven equipment op het platform te vervangen door elektrisch equipment. Inmiddels is ruim 65 procent van alle bagagetrekkers, pushbackvoertuigen, vliegtuigtrappen, stroomaggregaten voor vliegtuigen, dienstvoertuigen en transport- en bagagebanden voor vliegtuigen elektrisch.

Het steeds verder terugdringen van geluidhinder is in lijn met het advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030. Uitgangspunt is dat niet meer het aantal vliegbewegingen maar de vermindering van de geluidbelasting leidend is voor de ontwikkeling van de luchthaven.

Bron: ED
Foto's: Eindhoven Airport

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen