Militaire vliegvelden blokkeren windenergie in Zuidoost-Brabant

07-02-2023

Rond de militaire vliegvelden in Brabant (en in beperkte mate rond de kleine civiele vliegvelden Budel en Seppe) liggen gebieden waar niet hoger gebouwd mag worden dan 300 of 500 voet (+/- 100 of 150 meter).

In de kaart zijn dat blauwgroene tinten (respectievelijk donkerder en lichter).
Daarnaast wordt Brabant afgedekt door de militaire radars van (ons gebied) Volkel, en verder Herwijnen en Woensdrecht. Ook is er de radar en het hoogtebeperkingengebied van Kleine Brogel, net over de grens.

Deze kaart komt in beeld als men windturbines wil plaatsen om groene stroom op te wekken. Met name de radar komt kritisch. Die kan de hoogtebeperking overrulen (dus als een turbine met zijn tip onder de 500 voet blijft, kan het toch zijn dat ‘radar says no’. Dat is overigens vooral theoretisch, want een normale turbine zit met zijn tiphoogte al gauw boven de 500 voet.

De ruimte buiten de blauwgroene gebieden en binnen de radarcirkels is 1000 voet-gebied (ruim 300 meter). Zo hoog reikt geen enkele windturbine op het land, maar soms zegt de radar toch ‘no’. Daardoor is heel Brabant attentiegebied, want heel Brabant ligt binnen de cirkels.

In praktijk wordt ‘no’ of ‘ yes’ gezegd door het TNO-programma Perseus. Dat rekent individuele situaties door en eist dat het radarbeeld minstens 90% van zijn kwaliteit behoudt. Eventueel kunnen meerdere radars daartoe gecombineerd worden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn hierover al jaren met het Rijk in gesprek, maar dat levert tot nu toe niets op. Het probleem wordt steeds acuter nu Brabant zijn taks van 470,5MW opgewekte wind, die in het Energieakkoord van 2013 vastgelegd is, zelfs in 2023 niet lijkt te halen. Bovendien is er een schreeuwende behoefte aan groene en betaalbare energie.

Om te kijken wat er nog wel kan, heeft de Metropoolregio Eindhoven (Brainportgebied) TNO gevraagd onderzoek te doen. De beperkingen blijken behoorlijk drastisch. Als men die beperkingen over de kaart van de Regionale Energie Strategie legt (de RES1.0 – MRE), geeft dat onderstaand plaatje. Dit is aan de gemeenteraden aangeboden.

Boven de zwarte lijn is geblokkeerd door Volkel, Eindhoven en De Peel, onder de blauwe lijn door Kleine Brogel.
De zwarte lijn schakelt vier zoekgebieden voor windenergie uit, samen goed voor bijna 10% van de duurzame MRE-ambitie (en een veel groter percentage als men alleen het winddeel daarbinnen beschouwt). Bovendien betekent een erg scheve verhouding tussen wind en zon dat het elektriciteitsnet het moeilijker krijgt – bij ongeveer gelijke verhoudingen middelen zon en wind elkaar tot op zekere hoogte uit.

Bekijk hier meer informatie op.

Bron: BVM2

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen