Slaaponderzoek rond Eindhoven Airport: te weinig deelnemers en te veel afhakers

08-02-2023

EINDHOVEN - Wat is de impact van het geluid van vliegtuigen in de late avond of vroege ochtend op de nachtrust van omwonenden van Eindhoven Airport? Die prangende vraag stond centraal in een slaapverstoringsonderzoek.

Maar het antwoord daarop blijft in nevelen gehuld. Door een tekort aan deelnemers én omdat zij vaak al in een vroeg stadium afhaakten, moet het project als mislukt worden beschouwd.

Voor het onderzoek werd een app ontwikkeld door de TU/e, in samenwerking met Kempenhaeghe, centrum voor slaapgeneeskunde in Heeze. Daarvoor werd ruim 80.000 euro beschikbaar gesteld uit het Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven. Opdrachtgever was BOW (Belangenbehartiging Omwonenden Welschap). In de app moesten deelnemers elke dag aangeven hoe zij geslapen hadden en op welke tijdstippen zij wakker hadden gelegen. 

Website 
Het project startte medio 2021, toen het vliegverkeer als gevolg van de coronapandemie weer aarzelend op gang kwam. Een artikel in het ED moest destijds voor extra deelnemers zorgen. Op een website zouden de resultaten - in elk geval tot 2024 - van het onderzoek te zien zijn. Daar staan, zo blijkt nu, geen actuele cijfers. De laatste paar deelnemers waren actief in september 2022.

Volgens het eindrapport van het project werden in november 2021 170 deelnemers geworven. Maar slechts 26 mensen vulden de app minstens één nacht in. Na november gebeurde dat nog nauwelijks.

Klaas Kopinga, voorzitter van BOW, erkent dat het project - ’deels’ - mislukt is. De eerste versie van de app was ‘nogal gebruikersonvriendelijk’, constateert hij. ,,De uiteindelijke versie was beter, maar nog niet perfect.”

Kopinga heeft er goede hoop op dat een verder verbeterde versie nog altijd van pas kan komen bij vergelijkbaar onderzoek rond Schiphol. ,,Waar de slaapverstoring zodanig is dat er misschien wel genoeg omwonenden kunnen worden gemotiveerd om mee te doen.”

Volgens Kopinga was het destijds een goed idee om extra onderzoek te doen naar de concrete verstoring van de slaap in plaats van uit te gaan van theoretische aantallen slaapgestoorden, afgeleid uit het aantal vliegtuigen en het geluid dat ze produceren.

''Teleurstel­lend, maar van onderzoek kan niet bij voorbaat worden gegaran­deerd dat het succesvol zal zijn''
Klaas Kopinga , BOW 

Dat de ruim 80 mille uit het Leefbaarheidsfonds achteraf niet het rendement hebben opgeleverd waarop de opdrachtgevers hadden gehoopt, is ‘pech’, vindt hij. ,,Dat is teleurstellend, maar van onderzoek kan niet bij voorbaat worden gegarandeerd dat het succesvol zal zijn.”

Fondsen
Het Leefbaarheidsfonds omvat voor de jaren 2023 tot en met 2026 één miljoen euro van rijk, provincie, gemeenten én Eindhoven Airport. Allerlei projecten die de leefbaarheid rond de luchthaven kunnen verbeteren, zijn en worden ermee bekostigd. Nieuw voor de komende drie jaar is een gezondheidsfonds van 750.000 euro groot.

Bron: ED.nl
Foto: Stockfoto Freepik.com

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen