Publicatie reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau wijziging Luchthavenbesluit Eindhoven

21-02-2023

De ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat hebben de reactienota NRD gepubliceerd. In deze reactienota wordt gereageerd op de binnengekomen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de m.e.r over de NRD.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is onderdeel van het proces om het Luchthavenbesluit Eindhoven te wijzigen. De aanleiding voor het wijzigen van het Luchthavenbesluit is het advies ‘Opnieuw verbonden’ van Pieter van Geel.  In dit advies is een voorstel gedaan voor een nieuw sturingsmodel voor civiel geluid. Hiermee zal gestuurd worden op de afname van civiele geluidsbelasting. Om dit sturingsmiddel te kunnen invoeren zal het Luchthavenbesluit Eindhoven worden gewijzigd en zal er een bijbehorende medegebruiksvergunning (MGV) worden opgesteld.  

Voor het wijzigen van het Luchthavenbesluit wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. De NRD beschrijft de voorgenomen activiteit die wordt onderzocht in het MER. Door een MER krijgen de milieueffecten een volwaardige plaats in de besluitvorming over het wijzigen van het Luchthavenbesluit.

In totaal zijn er op de NRD 25 zienwijzen ingediend. De zienswijzen geven een beeld van hoe er tegen de voorgestelde onderzoeken in de NRD wordt aangekeken. De twee ministeries willen dan ook alle indieners van een zienswijze hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid. In de reactienota kunt u de reacties lezen op deze zienswijzen. Ook wordt beschreven wat er uit advies van de Commissie voor de m.e.r. en de zienswijzen wordt overgenomen in het MER.

Naar aanleiding van deze reactienota zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd op donderdag 23 maart waarbij de reactienota en het verdere MER-traject zullen worden toegelicht. Aanmelden kan via deze knop. De reactienota kunt u onderaan deze pagina downloaden

Bron: Ministerie van Defensie & Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen