Luchthaven Eindhoven Overleg 23 maart

31-03-2023

Afgelopen donderdag 23 maart stond het eerste Luchthaven Eindhoven overleg (LEO) van 2023 op de agenda. Zoals inmiddels gebruikelijk hebben we ’s middags een informatieve sessie en ’s avonds een formele vergadering.

Informatieve gedeelte LEO

Het ministerie van Defensie heeft uitleg gegeven over wat er gedaan is met de opmerkingen die gemaakt zijn over de NRD. De NRD is een notitie over welke onderzoeken er uitgevoerd moeten worden in de MER dat een belangrijke bouwsteen is voor het nieuwe Luchthavenbesluit. Het is de verwachting dat het nieuwe Luchthavenbesluit begin 2025 in werking kan treden en daarin zal het nieuwe sturingsmodel op het gebied van geluid worden opgenomen. Daarmee wordt duidelijk hoe de doelstelling van Pieter van Geel, de 30% minder geluidbelasting, gerealiseerd gaat worden. 

Het Defensie Helikopter Commando presenteerde over helikopter operaties en oefeningen én waarom deze ook hier in de regio hinder kunnen veroorzaken. 

Tot slot vertelde Eindhoven Airport over hoe zij invulling geven aan de 5 speerpunten van het rapport 'Opnieuw verbonden' van Pieter van Geel.

Bekijk hier de presentaties

 

Formele gedeelte LEO

In het formele gedeelte is met name gesproken over hoe het LEO betrokken wordt bij de MER (milieueffectrapportage) procedure richting het luchthavenbesluit. Dat is gedaan aan de hand van dezelfde presentatie als in het informatieve gedeelte. 

Afgesproken is dat de komende LEO's er elke keer een update komt over de MER zodat het LEO daarop kan reageren. Er ligt een extra focus op de 4 speerpunten die te maken hebben de geluiddoelstelling van 30% minder geluidsbelasting. 

We krijgen als LEO een grotere rol dan dat er normaalgesproken is bij procedure om te komen tot een luchthavenbesluit.

Aanmelden voor de vergadering

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen