Dreigend uitstel Luchthavenbesluit

21-06-2023

Zoals bekend heeft Pieter van Geel in 2019 het proefcasus advies over de toekomst van Eindhoven Airport uitgebracht en werken we sindsdien aan de uitwerking ervan.

Een van de belangrijkste speerpunten in de proefcasus Eindhoven is 30% geluidsreductie in 2030 en een bijbehorend nieuw sturingsmodel geluid. 

Om de afspraken uit het advies van Pieter van Geel “Opnieuw Verbonden” in de praktijk te brengen moet het Luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport gewijzigd worden. Om daar te komen wordt eerst een MER uitgevoerd. Een MER is een milieueffectrapportage. De MER levert informatie op over de effecten van de verschillende aspecten van de luchtvaart op Eindhoven Airport. Die informatie is nodig om het Luchthavenbesluit te maken.

Omdat het een militaire luchthaven is is het ministerie van Defensie opdrachtgever van deze MER.

Tijdens de vergadering van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) van 15 juni jl. heeft het ministerie van Defensie aangekondigd dat de MER-procedure ten behoeve van het nieuwe Luchthavenbesluit verdere vertraging heeft opgelopen. Deze vertraging komt boven op de eerdere vertraging die al is opgelopen in dit traject.

De leden van het LEO werden onaangenaam verrast door dit bericht. Zij uitten hun teleurstelling en zorgen direct tijdens het LEO. De deelnemers van het LEO gaven aan dat ze dit uitstel niet zomaar kunnen accepteren. Ze willen op korte termijn inzicht in de oorzaak van de vertraging en mogelijkheden om bij te sturen. Staf Depla zal, als voorzitter, namens het LEO een stevig signaal afgeven bij het ministerie van Defensie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen