Tijdelijke aanpassing route Eersel-Steensel

13-07-2023

Vanaf 18 mei jl. is de vertrekroute vanuit Luchthaven Eindhoven richting Eersel en Steensel tijdelijk aangepast.

De bedoeling is dat de vliegtuigen gemiddeld beter op de middenlijn van de route gaan vliegen, door tijdelijk het eerste draaipunt wat dichterbij te halen waardoor de bocht tussen Eersel en Steensel minder uitwaait. Deze aanpassing in de vertrekroute zal gedurende één jaar worden gemonitord met behulp van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) om zo te bepalen of de aanpassing het gewenste effect zal opleveren.

Rond oktober 2020 hebben omwonenden uit de gemeente Eersel aangegeven dat de vliegbewegingen op de vertrekroute tussen Eersel en Steensel toch een andere spreiding lieten zien dan eerder werd waargenomen en dat de vliegtuigen meer de ‘buitenbocht’ over Eersel vlogen. Dit signaal is opgepakt en in opdracht van Eindhoven Airport is een onderzoek gestart door NLR, Transavia en luchtverkeersleiding Vliegbasis Eindhoven. De resultaten van dit onderzoek komen overeen met de beleving van de omwonenden. Door het eerste draaipunt tijdelijk aan te passen, is de verwachting dat de vliegtuigen minder uitwaaieren en gemiddeld meer tussen beide dorpskernen zullen vliegen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook effect hebben na de bocht verderop de route richting het Oosten. Het is nog altijd mogelijk dat vliegroutes een spreiding laten zien vanwege o.a. weers- en vliegtuig technische omstandigheden, de veiligheid mag immers nooit in het gedrang komen.

Deze routeaanpassing is tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van de betrokken dorpen, die ook betrokken zullen worden bij de evaluatie van deze tijdelijke aanpassing.

Updates over de voortgang zullen via het Luchthaven Eindhoven Overleg en onze website plaatsvinden.

Bij tussentijdse vragen mag er contact opgenomen worden met het Regionaal Informatie Centrum (RIC@eindhovenairport.nl).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen