Vervolg route Eersel-Steensel

02-09-2023

Op 22 augustus jl. heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden van de route Eersel-Steensel tussen NLR, luchtverkeersleiding Koninklijke Luchtmacht, Eindhoven Airport en vertegenwoordigers van de nabijgelegen dorpen (Eersel, Steensel en Riethoven).

Het doel van deze pilot, die 18 mei is gestart, is dat de vliegtuigen gemiddeld beter op de nominaal van de vertrekroute gaan vliegen met als doel minder overlast te geven voor de omgeving. De route Eersel-Steensel splitst zich verderop op deze route in 3 richtingen (noordoost, oost, zuidoost). Door tijdelijk het eerste draaipunt van één van die richtingen (oost) van deze route dichterbij te halen, zou de bocht tussen Eersel en Steensel minder moeten uitwaaien voor een deel van de vliegtuigen. Door dit op één van de richtingen tijdelijk aan te passen, is goed te analyseren wat het effect van de pilot zal zijn. In de praktijk vliegt ongeveer de helft van alle vetrekkende vliegtuigen tussen Eersel-Steensel in de oostelijke richting van deze route.

Uit de eerste geanalyseerde kwartaalgegevens blijkt dat de vliegtuigen, die deze aangepaste richting vliegen, gemiddeld beter op de nominaal vlogen. Echter, we hebben ook moeten constateren dat  meer in de binnenbocht gevlogen wordt aan de zijde van Steensel. Hierdoor is de overlast in Steensel erg toegenomen, waar deze in Eersel weer juist is afgenomen. Na de bocht tussen Eersel-Steensel, verderop op de route richting Riethoven vliegen de vliegtuigen gemiddeld nog beter op de nominaal van de route en richting Waalre/Valkenswaard blijkt de pilot geen effect te hebben en vliegen de vliegtuigen gemiddeld hetzelfde ten opzichte van de nominaal als voor de pilot. Voor Steensel zijn de voorlopige uitkomsten van de pilot niet acceptabel. Om recht te doen aan alle betrokken dorpen, zal gezamenlijk gekeken gaan worden hoe we de goede resultaten kunnen behouden voor de dorpen Eersel, Waalre en Valkenswaard én de effecten kunnen verbeteren voor Steensel. Voor Riethoven is de pilot nog te kort lopend om nu al te zeggen dat de pilot is geslaagd.

Binnen twee weken komen Eindhoven Airport, NLR en Luchtverkeerleiding Koninklijke Luchtmacht met een voorstel hoe we bovenstaande ten uitvoer kunnen gaan brengen. Tenslotte is het dan aan alle betrokken partijen om hierover overeenstemming te vinden om het voorgestelde plan te gaan uitvoeren. Daarnaast zal er over deze pilot ook een update gegeven worden in het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) van 28 september a.s.

Voor verdere vragen kunt u in contact treden met het Regionaal Informatie Centrum – Luchthaven Eindhoven via RIC@eindhovenairport.nl

Auteur: Eindhoven Airport

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen