Brief voortgang wijziging Luchthavenbesluit Eindhoven en milieueffectrapportage

11-09-2023

Tijdens het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) van juni verraste het Ministerie van Defensie ons onaangenaam met de mededeling dat de planning voor het Luchthavenbesluit uitliep.

Zoals besproken tijdens het LEO, heeft de voorzitter van het LEO Staf Depla, deze boodschap overgebracht aan het ministerie van Defensie. Het ministerie van Defensie heeft in bijgaande brief gereageerd. Tevens doen ze een voorstel voor het vervolgtraject.

De brief wordt besproken tijdens de extra vergadering van de werkgroep geluid zodat alle technische vragen voor het LEO van 28 september beantwoord zijn en we in het LEO de brief kunnen bespreken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen