Bezoek Luchthaven Eindhoven Overleg door minister Harbers

03-10-2023

Maandag 2 oktober heeft er een werkbezoek door minister Harbers plaatsgevonden bij Eindhoven Airport.

Na een korte introductie door onafhankelijke voorzitter van het Luchthaven Eindhoven Overleg Staf Depla start buurtbewoner omwonende en tevens voorzitter van Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (B.O.W.) Klaas Kopinga het gesprek. Buiten dat hij het LEO als een positief gespreksorgaan ervaart is er ook nog wel ruimte voor verbetering. Het schuurt soms door een stukje historie. De vraag is dan ook “hoe kunnen we in de toekomst ervoor zorgen dat fouten uit het verleden niet meer gemaakt worden”? Omwonende Dick Veenstra vult aan dat vooral de vertraging in de MER (Milieu Effect Rapportage) procedure wringt bij omwonenden. Duidelijkheid van de uitgangspunten leidt bij alle betrokkenen tot meer vertrouwen in elkaar.

Op deze vertraging zegt de minister “Ik kan het soms niet mooier maken, door de hoeveelheid aan belangen die er hier zijn zal er toch een oplossing moeten komen. We willen het transparant na kunnen vertellen".

Wethouder Monique Esselbrugge geeft eveneens haar complimenten over het LEO. Wel geeft zij ook aan dat zaken zoals de MER niet moeten blijven opschuiven. Dit beamen meerdere wethouders. We zetten kleine stapjes.
De hoofdvraag die speelt bij de wethouders: 
“Hoe is de samenwerking tussen het ministerie van Defensie & het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat”?

Minister Harbers geeft direct aan dat die samenwerking goed is. Hij vindt het heel erg vervelend dat de MER al twee keer naar achter is verschoven. Gelukkig zijn er zeker ook al meerdere positieve punten bereikt binnen het LEO.

Een voorbeeld hiervan is het Regionaal Informatie Centrum dat in januari is gestart met het vernieuwde meldingenbureau. In plaats van reactief willen zij nu proactief mensen benaderen door onder andere het organiseren van kennissessies voor omwonenden (in samenwerking met Vliegbasis Eindhoven en Samen op de hoogte), telefonisch bereikbaar te zijn en de mensen actief te bezoeken. Soms wil een omwonende letterlijk gehoord worden, dit kan nu. 

Tot slot heeft de minister de leden op het hart gedrukt dat zij ondanks de demissionaire status van het kabinet wel doorgaan met de MER. Verder gaf hij zijn complimenten over onze vorm van het Luchthaven Eindhoven Overleg. Hiermee lopen we voor op andere luchthavens in Nederland.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen