Ruim 10.000 deelnemers belevingsonderzoek rondom Luchthaven Eindhoven

07-11-2023

Afgelopen september is de GGD gestart met het uitsturen van enquĂȘtes voor het belevingsonderzoek onder omwonenden van Luchthaven Eindhoven. Hiervoor is een willekeurige groep benaderd, wel is er onder andere gekeken naar voldoende spreiding in de regio om het gebied breed te onderzoeken.

Mocht je benanderd zijn voor het onderzoek en de vragenlijsten nog niet hebben ingevuld, dit kan nog tot 19 november aanstaande. 

Het doel van het Belevingsonderzoek is:
- Het volgen van de ontwikkeling in de beleving van hinder door vliegverkeer en andere bronnen, in het kader van de ontwikkeling van de luchthaven en de daarmee gepaard gaande mogelijke wijzigingen in de omvang van de burgerluchtvaart (verandering van blootstelling) en ingezette hinderbeperkende maatregelen.
- Het vergelijken van de hinderbeleving in 2023 ten opzichte van eerdere Belevingsonderzoeken in 2012, 2014, 2018
- Het in beeld brengen van overige (niet-akoestische) mogelijkheden om geluidhinder en beleving rondom het vliegveld in Eindhoven te verbeteren.
- Het (mogelijk maken van het) opstellen van een regio-specifieke blootstelling-respons curve voor geluidhinder en slaapverstoring bij omwonenden van Eindhoven Airport.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen