Evaluatie pilot Eersel – Steensel

13-11-2023

Het onafhankelijk instituut NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) heeft op 10 november de resultaten gepresenteerd van een nieuwe geluidsanalyse omtrent de routepilot Eersel – Steensel.

Hierbij is naast de gevlogen route (2D) ook de factor hoogte meegenomen (3D) en is een berekening gemaakt in het verschil van de geluidniveaus voor de omliggende woningen. Bij deze presentatie waren lokale bestuurders en omwonendenvertegenwoordigers uit de verschillende gemeenten aanwezig, samen met afgevaardigden van vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport. 

Uit deze analyse blijkt dat er sprake is van een gemiddelde stijging van de geluidniveaus op de woningen in de diverse onderzochte referentiegebieden door de pilot. Hoewel er in bepaalde gebieden sprake is van een daling van de geluidsniveaus, is er op andere plaatsen juist sprake van een toename.

Figuur 1 – analyse gebied t.o.v. de nominaal

Figuur 2 - gemiddeld verschil in geluid per referentiegebied per vliegtuig (> 0 betekent toename)

Ter hoogte van Waalre – Valkenswaard resulteert de pilot niet in een noemenswaardig verschil in de spreiding ten opzichte van de nominaal. Wel is de inschatting dat op de route waarop de pilot van toepassing is, vliegtuigen gemiddeld 170 meter lager vliegen ten gevolge van de pilot dan op de onveranderde route. Dit heeft een beperkte stijging van de geluidniveaus tot gevolg.

Het oorspronkelijke doel van de pilot was dat vliegtuigen gemiddeld dichter bij de nominaal zouden vliegen. Hoewel uit de data blijkt dat dit doel behaald is, levert dit niet het beoogde effect van geluidsvermindering op. Uit de aanvullende analyse blijkt juist het tegendeel.

Op basis van bovenstaande resultaten komen vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport tot de conclusie dat de pilot niet het gewenste effect heeft. Hun gezamenlijke advies was om de pilot te stoppen. Na consultatie van de verschillende bestuurders en omwonendenvertegenwoordigers werd besloten om met ingang van maandag 13 november 07.00u de pilot te stoppen.

De komende periode zal het Regionaal Informatie Centrum de oorspronkelijke route blijven monitoren en hiervan data publiceren in de kwartaalrapportages. Eventuele verdere initiatieven voor deze route kunnen in het LEO besproken worden.

Bijdrage: Regionaal Informatie Centrum

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen