Medegebruiksvergunning 2024

22-12-2023

Op 12 december 2023 heeft de Militaire Luchtvaart Autoriteit namens de staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Eindhoven Airport een medegebruiksvergunning voor 2024 afgegeven.

Op basis van deze vergunning mag Eindhoven Airport het aankomende jaar weer gebruik maken van de militaire luchthaven Eindhoven. De medegebruiksvergunning is op 22 december 2023 in de Staatscourant bekendgemaakt.

Vergunning 2024

Het aantal vliegtuigbewegingen blijft in 2024 begrensd op 41.500. En de openingstijden voor het civiele medegebruik zijn ongewijzigd. De vergunde geluidsruimte is 8,9 km2 en is daarmee kleiner dan de geluidsruimte van 2023 (9,15 km2). De geluidsruimte is berekend met het gemiddeld in 2024 te verwachten percentage vlootvernieuwing van Eindhoven Airport. Hiermee wordt, vooruitlopend op het nieuwe sturingsmodel en de wijziging van het Luchthavenbesluit Eindhoven, invulling gegeven aan het advies van de heer Van Geel om door middel van vlootvernieuwing de civiele geluidbelasting stapsgewijs te verminderen.

Om tot een definitieve vergunning te komen is de ontwerp-medegebruiksvergunning dit najaar eerst ter advies voorgelegd aan de leden van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Op 7 november jl. heeft de voorzitter van het LEO advies uitgebracht. Er is een schriftelijke reactie op dit advies opgesteld. Op 18 december jl. is de Tweede Kamer over onder andere de afgifte van de nieuwe medegebruiksvergunning aan Eindhoven Airport geïnformeerd. De vergunning, de Kamerbrief en de reactie op het advies van het LEO zijn hieronder te downloaden.

Bijdrage van: Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie

Toegevoegde bestanden:

  • Medegebruiksvergunning Eindhoven Airport 2024
  • Verzamelbrief luchthavens en luchtruim 18 december 2023
  • Reactie op het advies van het LEO

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen