Knegselbijeenkomst BVM2 op 25 mei 2024

29-04-2024

Van 11.00 tot 13.00 uur In De Leenhoef, Steenselseweg 8 A, 5511 AG Knegsel De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk

Vooraankondiging

De open einden van Van Geel en wat er sindsdien veranderd is !
Naar een kleiner en fijner Eindhoven Airport?

In april 2019 bracht Pieter van Geel zijn advies uit over de toekomst van Eindhoven Airport. Sindsdien is er vooral heel veel gepraat, maar er is ook begonnen met het  uitvoeren van dit advies

Vijf jaar later is het tijd om een tussenbalans op te maken. Sommige doelen zijn in gang gezet, andere blijken niet of vertraagd haalbaar of moeten worden bijgesteld. Is de luchthaven bijvoorbeeld voldoende dienstbaar aan de regio of dient die vooral de vakantiepret daarbuiten?

Maar daarnaast heeft de wereld zelf niet stilgestaan. De klimaatcrisis en haar gevolgen hebben zich in volle omvang gemanifesteerd en vragen om snel ingrijpen. De stikstofcrisis dwingt ons om meer aandacht te geven aan natuurbehoud en -herstel. De invloed van door het vliegverkeer uitgestoten stoffen op de gezondheid van omwonenden vraagt volle aandacht.

Ontegenzeggelijk is de explosieve groei van de luchthaven door het advies Van Geel tot stilstand gekomen. Ook aan het terugdringen van de geluidsoverlast wordt gewerkt, al gaat dat bijzonder moeizaam.  Maar is dit wel genoeg?

Het is de 18e keer dat het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) een  informatie- en discussiebijeenkomst organiseert in Knegsel. Deze bijeenkomst zal volledig in het teken staan van de toekomst van Eindhoven Airport. Beweegt deze zich in de gewenste richting of moet de koers worden bijgesteld? Wat zijn de open einden van het advies Van Geel, wat is de stand van zaken van de uitvoering en welke nieuwe inzichten vragen om aandacht? En natuurlijk, waar leidt dat alles toe?

Er zal veel ruimte zijn voor het beantwoorden van vragen vanuit en discussie met de aanwezigen in de zaal. Mocht u specifieke vragen hebben die naar uw mening om aandacht vragen, dan kunt u die per e-mail aanreiken op bestuur@bvm2.nl

Knegselbijeenkomsten zijn bedoeld voor de volksvertegenwoordigers en de bestuurders in de regio, betrokken ambtelijke medewerkers, en voor de achterban (en mogelijke nieuwe geïnteresseerden) van BVM2 zelf.

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst uit en vragen U deze dag en tijd in uw agenda te noteren! Een meer gedetailleerde uitnodiging met programma ontvangt u medio Mei.

Namens BVM2

Wim Scheffers, voorzitter
Bernard Gerard, secretaris

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen