Start GGD-onderzoek ‘Beleving van de leefomgeving 2023’

ProfielfotoLindsey Koolen 26-09-2023

Om de gevolgen van het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport en de genomen hinderbeperkende maatregelen goed in beeld te krijgen, is op advies van de Alderstafel, in 2012 een eerste meting uitgevoerd van een Belevingsonderzoek. 

Dit onderzoek is, in samenwerking met het RIVM, uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost en het Team Gezondheid Milieu en Veiligheid (GMV) van de GGD’en in Brabant (rapport en bijlagen). In 2014 werd een tweede Belevingsonderzoek uitgevoerd (rapport en bijlagen). In 2018 is opnieuw een Belevingsonderzoek uitgevoerd in het kader van de proefcasus Eindhoven Airport in opdracht van Pieter van Geel (rapport en bijlagen). Pieter van Geel adviseerde in zijn rapport ‘Opnieuw verbonden’ om iedere 3 à 4 jaar een GGD-Belevingsonderzoek te laten uitvoeren. Op basis van de cijfers uit de belevingsonderzoeken in 2012 en 2014, heeft het RIVM een lokale blootstellingsrespons-curve voor geluidhinder opgesteld.

In 2023 is de GGD gestart met het huidige Belevingsonderzoek waarbij de resultaten medio 2024 beschikbaar komen. Dit onderzoek krijgt een financiële bijdragen vanuit het Gezondheidswinstfonds van 'Samen op de hoogte'.

Het doel van het Belevingsonderzoek is:
- Het volgen van de ontwikkeling in de beleving van hinder door vliegverkeer en andere bronnen, in het kader van de ontwikkeling van de luchthaven en de daarmee gepaard gaande mogelijke wijzigingen in de omvang van de burgerluchtvaart (verandering van blootstelling) en ingezette hinderbeperkende maatregelen.
- Het vergelijken van de hinderbeleving in 2023 ten opzichte van eerdere Belevingsonderzoeken in 2012, 2014, 2018
- Het in beeld brengen van overige (niet-akoestische) mogelijkheden om geluidhinder en beleving rondom het vliegveld in Eindhoven te verbeteren.
- Het (mogelijk maken van het) opstellen van een actuele regio-specifieke blootstelling-respons curve voor geluidhinder en slaapverstoring bij omwonenden van Eindhoven Airport.

Onderaan deze pagina zijn de laatste ontwikkelingen rondom het onderzoek terug te vinden.

Deze week ontvangen 31.000 inwoners in Brabant een uitnodiging om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een steekproef van inwoners uit 16 gemeenten binnen de invloedssfeer van het vliegveld in Eindhoven.

Dit zijn: Bergeijk, Best, Bladel, Boxtel, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Heeze-Leende, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Input voor gezondheidsbeleid
Het onderzoek is een vervolg op de belevingsonderzoeken in 2012, 2014 en 2018. Met de resultaten van het onderzoek willen de GGD’s in kaart brengen hoe mensen hun woonomgeving beleven, waar ze bezorgd over zijn en waar ze hinder van ervaren. Ook wordt er gekeken naar veranderingen in de tijd. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om het gezondheidsbeleid van gemeenten te ondersteunen en input te leveren voor besluitvorming rond de ontwikkeling van het vliegveld. Hoe meer uitgenodigde mensen meedoen, hoe beter de resultaten. Jouw mening telt!

De inhoud van de vragenlijst
De steekproef van willekeurig geselecteerde inwoners ontvangt een uitnodiging om de vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen. De vragenlijst bevat vragen over de mate waarin men bezorgd is over milieubronnen in de omgeving (zoals vliegverkeer, wegverkeer, treinverkeer, industrie, landbouw) en de mate van geluidhinder, slaapverstoring en geurhinder per milieubron. Daarnaast worden specifieke vragen gesteld over de houding ten aanzien van het vliegveld in Eindhoven.

Andere samenwerkende partijen
De online vragenlijst en de verwerking van de schriftelijke vragenlijst worden verzorgd door I&O Research in opdracht van de GGD Brabant-Zuidoost. Het RIVM zal een deel van de onderzoeksresultaten gebruiken voor een blootstelling-effect onderzoek naar geluid en geluidhinder van vliegverkeer rond vliegveld Eindhoven. In onze privacyverklaring kan men lezen hoe we omgaan met de privacy van de deelnemers aan het onderzoek.

In opdracht van gemeenten
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost, het team Gezondheid Milieu en Veiligheid van de Brabantse GGD’en en GGD Hart voor Brabant. Het is een opdracht van de Stichting Samen op de Hoogte en het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). De gemeenten in het onderzoek zijn vertegenwoordigd in het LEO. Het eindrapport zal in de 2e helft van 2024 door de GGD’en gepubliceerd worden.

Bron: GGD

Afbeeldingen

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief. Volg je ons al op social media? 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.