GGD-onderzoek ‘Beleving van de leefomgeving 2023’

Om de gevolgen van het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport en de genomen hinderbeperkende maatregelen goed in beeld te krijgen, is op advies van de Alderstafel, in 2012 een eerste meting uitgevoerd van een Belevingsonderzoek. 

Dit onderzoek is, in samenwerking met het RIVM, uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost en het Team Gezondheid Milieu en Veiligheid (GMV) van de GGD’en in Brabant (rapport en bijlagen). In 2014 werd een tweede Belevingsonderzoek uitgevoerd (rapport en bijlagen). In 2018 is opnieuw een Belevingsonderzoek uitgevoerd in het kader van de proefcasus Eindhoven Airport in opdracht van Pieter van Geel (rapport en bijlagen). Pieter van Geel adviseerde in zijn rapport ‘Opnieuw verbonden’ om iedere 3 à 4 jaar een GGD-Belevingsonderzoek te laten uitvoeren. Op basis van de cijfers uit de belevingsonderzoeken in 2012 en 2014, heeft het RIVM een lokale blootstellingsrespons-curve voor geluidhinder opgesteld.

In 2023 is de GGD gestart met het huidige Belevingsonderzoek waarbij de resultaten medio 2024 beschikbaar komen. Dit onderzoek krijgt een financiële bijdragen vanuit het Gezondheidswinstfonds van 'Samen op de hoogte'.

Het doel van het Belevingsonderzoek is:
- Het volgen van de ontwikkeling in de beleving van hinder door vliegverkeer en andere bronnen, in het kader van de ontwikkeling van de luchthaven en de daarmee gepaard gaande mogelijke wijzigingen in de omvang van de burgerluchtvaart (verandering van blootstelling) en ingezette hinderbeperkende maatregelen.
- Het vergelijken van de hinderbeleving in 2023 ten opzichte van eerdere Belevingsonderzoeken in 2012, 2014, 2018
- Het in beeld brengen van overige (niet-akoestische) mogelijkheden om geluidhinder en beleving rondom het vliegveld in Eindhoven te verbeteren.
- Het (mogelijk maken van het) opstellen van een actuele regio-specifieke blootstelling-respons curve voor geluidhinder en slaapverstoring bij omwonenden van Eindhoven Airport.

Onderaan deze pagina zijn de laatste ontwikkelingen rondom het onderzoek terug te vinden.

    Cookie-instellingen