Voor omwonendenrond de Luchthaven Eindhoven
Voor omwonendenrond de Luchthaven Eindhoven

Aanleiding route-optimalisatie Eersel-Steensel 2023

In 2023 staat de optimalisatie op de agenda van de twee vliegroutes, die gebruik maken van de corridor tussen Eersel en Steensel.

2010
Dit proces gaat terug naar het Aldersadvies uit 2010. Dit advies betreft de uitbreidingsmogelijkheden van Eindhoven Airport tot 2020, met specifieke aandacht voor hinderbeperking. Het Aldersadvies legt de nadruk op de optimalisatie van vertrekroutes om geluidsoverlast in woonkernen te verminderen.

2013-2016
Externe rapporten uit respectievelijk 2013 en 2016 gaan dieper in op mogelijke optimalisaties van vertrekroutes. Enerzijds het langer volgen van vertrekroutes tot een grotere hoogte, naast het rekening houden met woonkernen, vluchtuitvoering en ruimtelijke ontwikkeling. De analyse en evaluatie van andere vertrekroutes (zoals de afbuiging richting Oost-, West- en Middelbeers) leidde eerder al ook tot een betere spreiding wat de inzet van vertrekroutes die gebruik maken van de corridor tussen Eersel en Steensel, ook verminderde.

2019
In 2019 rapporteert de Regiegroep van de Uitvoeringstafel van het Aldersadvies dat de corridor Eersel-Steensel nog een AIP-wijziging (de instructie die piloten dienen te volgen)ondergaat. Hiermee wordt het project route-optimalisatie afgerond. In 2020 wordt de Uitvoeringstafel van het Aldersadvies omgezet naar het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO).

2020
In juni 2020 blijkt dat vliegtuigen op de vertrekroutes tussen Eersel en Steensel een andere spreiding laten zien dan verwacht, waarbij ze meer de 'buitenkant' van de corridor volgen over Eersel. Extern onderzoek bevestigt dit en een software-update in vliegtuigen wordt als oorzaak geïdentificeerd. Dit wordt besproken in een werkgroep die valt onder het LEO. Het vervolgonderzoek wijst uit dat de FMC (Flight Management Computer) van de vliegtuigen een verplichte software-update heeft gekregen. Dit resulteert in een grotere bocht om een overschrijding van de maximale hellingshoek te voorkomen. Boeing geeft aan dat teruggaan naar de oude software niet mogelijk is. Transavia adviseert een herontwerp van de route met een vaste bochtstraal, maar dit blijkt niet haalbaar vanwege Europese richtlijnen. Uiteindelijk wordt gekozen voor het dichterbij halen (ongeveer 670 meter)van het eerste draaipunt op de betreffende routes als oplossing, wel met aangegeven zorg voor mogelijke hinder elders.

2022
In 2022 wordt deze oplossing in het COVM* (Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne) besproken met afgevaardigden van dorpsraden Eersel, Steensel, Riethoven, Bergeijk, wethouder gemeente Eersel (tevens vertegenwoordiger in het LEO), afgevaardigden van de militaire luchtverkeersleiding, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en Eindhoven Airport. Inwerkingtreding, oorspronkelijk gepland voor 2022, wordt uitgesteld naar 2023 vanwege praktische uitvoeringszaken.
* Het COVM is vanaf 2022 integraal onderdeel van het LEO geworden.

2023
In eerste instantie wordt het dichterbij halen van het betreffende draaipunt gestart voor een proefperiode van één jaar. Omdat de corridor gebruikt wordt voor twee routes, volgt deVELNI-route (de route die aansluit op oostelijke bestemmingen) de instructie om het nieuwe draaipunt in te zetten. De OLNO-route (de route die aansluit op de zuidoostelijke bestemmingen) volgt de 'oude' instructie op het oorspronkelijke draaipunt. Hierdoor kan er een goed vergelijk gemaakt worden van de effecten gedurende de periode van pilot.Uiteindelijk wordt op 18 mei 2023 de pilot gestart.

Cookie-instellingen